Leveringstid 1-3 dage 30 dages fuld returret 2 års fuld reklamationsret Ingen gebyrer på betalingskort
Dine indkøb00,00 DKK

0

Surfcasting Hotspots på kysten

Alle stederne som her er opgivet er alle vejledende, der kan være årstidsbestemte faktorer som kan ændre drastisk på fiskeriet. Du er altid velkommen til at ringe til os og høre om hvordan fiskeriet står til, så vil vi gøre hvad vi kan for at du får de bedste informationer, så du er godt rustet til fiskerturen.
 

Strandgården

Der kan parkeres kort før museumsgården Strandgården.
Fiskepladserne ligger primært mellem høfderne Nord og Syd for nedgang, lige for nedgang findes laveste dybde, på flere af stederne findes ca. på 150 meters afstand findes ca. 5 meter vand, op til 1 km syd og nord for nedgang findes gode steder.

 

Sidselbjerg Strand

Drej af ved skiltet med Sidselbjerg strand. P-pladsen er nem at finde da man skal dreje lige kort før den store bavn.
Det bedste stræk her findes her fra 200 meter Nord for nedgang til stranden, fra dette punkt strækkende sig cirka 600 meter i sydlig retning, som det ses her vil der trods en høj vandstand her, stadig være en temmelig stor vanddybde, tæt på land på grund af den "høje" strand, så i perioder med kraftig vind vil denne plads være en af de foretrukne.

 

Houvig Strand

Drej af ved skiltet Houvig strand. Vejen til stranden hedder Sortebærdalen.
Fiskepladserne her ligger umiddelbart nedenfor nedgang fra parkeringspladsen, de strækker sig cirka 1000 meter på begge sider heraf. Her tegner det samme billede sig som ved Sidselbjerg strand, kendetegnende ved en "høj" strand, så denne plads er også brugbar i dårligere vejr.

 

Søndervig

P-plads i lyskurven i Søndervig, køres i retning af stranden.
Der kan parkeres på parkeringspladsen ved bommen, fiskepladserne findes her på begge sider af nedgangen. På det sydlige stræk ca. 1 km syd for nedgangen og derfra ca. 1200 meter i sydlig retning findes mange fine steder.

 

Holmsborg

Drej ved Holmsborgvej. Der kan parkeres ved Holmsborg, vis hensyn pladserne er private.
Fiskepladserne ligger ca. 1000 meter syd og 1500 meter nord for nedgangen til stranden. 300 meter Nord for nedgang findes et af mine favoritsteder, lige nedenfor den store stolpe som er plantet i sandet, her har man på 125 meters afstand ca. 5,5 meter vand.

 

Klegod

Drej i udfletningen ved købmanden ad Vestklitvej - dernæst første til venstre Fladsbjergsvej.
Her vælges anden stikvej (sidste) til højre. For enden ligger sommerhus (feriekoloni), parkér hensynsfuldt, privat område, vælg stien til højre, for ikke at komme ind på det private område. Efter nedgangen, til stranden ligger fiskepladserne fra 150 meter sydpå til cirka en kilometer i Nordlig retning.

 

Sivbjerg

Kommer man fra syd fortsættes forbi skiltet mod Sivbjerg, Nordpå ca.1 km forbi gården Vejlgård, til venstre mod stranden, området er privat, så parker hensynsfuldt.
Pladserne ligger fra nedgangen og ca. 600 meter i nordlig retning. Stedet er et langt hul, som strækker sig langs med kystlinien, lige ved nedgangen har man 5,5 meter vand på 200 meter, i nordenden af strækket har man 5 meter vand på 125 meters kastehold.

 

Lyngvig Fyr

Der parkeres på parkeringspladsen ved kiosken, stien følges til stranden.
Pladserne ligger her 500 meter på begge sider, dette stræk er et godt sted til torsk, da der her findes en stor stengrund som ligger meget tæt på land.

 

Årgab

Lige syd for Hvide Sande ca. 500 meter syd for byskiltet starter et stræk, som fortsætter 4 km sydpå, man kan komme til stranden lige syd for Hvide Sande, ved huset "Jenle", et andet sted man kan komme til stranden er 3,5 km syd for Hvide Sande drejer man til højre af vejen Tingodden, her findes når man er tættest på klitrækken et par pladser man kan parkere på, disse er dog ikke skiltet som parkeringspladser, men det er tilladt at parkere her.

Imellem høfderne findes gode steder med forholdsvis stor dybde op til 4 meter inden for kastehold. Fortsætter man sydpå ad Tingodden kan man komme til stranden ved FDM Campingpladsen, dette er det sydligste sted på strækket.

 

Bjergeborg Strand

Ca. 2 km syd for Skodbjerge hotel drejes mod Bjergeborg strand parkering.
Strækket begynder 200 meter nord for nedgangen til stranden og derfra ca 900 meter sydpå. I sydenden af strækket forefindes største dybde knap 5 meter vand på 200 meter.

 

Bjerregård

Drej fra ved Bjerregårdsvej, lige nord for købmanden, der kan parkeres for enden af denne.
I forhold til nedgangen starter strækket 2-300 meter syd for denne og fortsætter ca. 1 km i nordlig retning, dette stræk er et sted der har været meget benyttet inden for de sidste år, blandt af flere Tyske foreninger til konkurrencer.
 

Hegnet

Der drejes af ved Arvidsvej.
Dette stræk ligger i militærets skydeområde, så vær opmærksom på om der skydes i området. Den største dybde opnår man ca. 800 meter syd for nedgang til stranden.

 

Nymindegab

Der drejes mod havet umiddelbart før Nymindegab by, til højre ved søerne, for enden af denne vej kan der parkeres.
Umiddelbart for nedgangen starter et hul, her er det tættest på land, med en dybde op til 5.5 meter, strækket fortsætter ca. 1 km i sydlig retning. Et andet sted ved Nymindegab er ved den offentlige parkeringsplads ved stranden, i stedet for at dreje til venstre ved søerne fortsættes mod stranden. På stranden ligger en gammel bunker lige ud for denne findes en meget god plads for torsk, stedet er ligeledes et godt sted til havørred fiskeri.